Detective Gent - Waasland - Antwerpen - Brussel

Bedrijven

Als onderneming bent u bijzonder kwetsbaar voor specifieke misdrijven waar u dikwijls weinig aan kunt doen zonder harde bewijzen. U kunt onze hulp inschakelen wanneer u meer informatie wenst omtrent een mogelijke bedreiging voor uw bedrijf of wanneer u vermoedt dat u reeds slachtoffer bent van frauduleuze praktijken.

Naleving niet-concurrentiebeding

Een niet-concurrentiebeding neemt u als werkgever op in de arbeidsovereenkomst om uw belangen veilig te stellen. Het is echter mogelijk dat een ex-werknemer zoals een handelsvertegenwoordiger aan de slag gaat voor een concurrerend bedrijf uit de regio, dat uw klanten benaderd worden of dat hij of zij zelfs uw bedrijfsgeheimen doorspeelt. Of gaat uw ex-werknemer nog een stapje verder en heeft hij zelf een concurrerende vennootschap opgericht en werft hij uw personeel af?

U kunt zich op ons beroepen om na te gaan of het concurrentiebeding geschonden wordt of om daden van oneerlijke concurrentie vast te stellen. Concurrerende activiteiten jegens de werkgever tijdens de tewerkstelling zijn altijd ongeoorloofd.

Ontslagvergoeding

U kunt een aanzienlijke uitwinningsvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw vertegenwoordiger, hetzij vanwege dringende en zwaarwichtige reden of in onderling akkoord. U mag namelijk een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden zoals valse activiteitenverslagen. Hiervoor kunt u bovendien ook een strafklacht neerleggen indien u dat wenselijk acht. Ook voor gewone werknemers kunt u onze diensten gebruiken, zij het voor een ontslag om dringende reden of in onderling akkoord.


Controle tijdsbesteding werknemers

Hebt u een vermoeden dat een werknemer zich met andere zaken bezighoudt tijdens de werkuren? Mogelijks hebt u reeds van verschillende klanten bericht ontvangen dat een afspraak niet werd nagekomen of is er een merkbare daling van uw klantenbestand of in uw omzet vast te stellen? Controle op baanpersoneel is niet vanzelfsprekend en zelfs een GPS volgsysteem kan met moderne technologie omzeild worden. Ook thuiswerkend personeel valt moeilijk te controleren. Wij kunnen voor u nagaan of er iets meer aan de hand is en de nodige vaststellingen doen.

Ook andere misbruiken dan fraude in arbeidstijd kunnen wij voor u nagaan en de nodige bewijsstukken afleveren. Zoals zwart ziekteverzuim, fraude in kader van de vergoeding woon-werkverkeer (domiciliefraude), fraude met onkostennota's, fraude met fietsvergoedingen, etc.​​​​​​​


Bedrijfsdiefstal

Diefstal van goederen of geldsommen maken een aanzienlijke verliespost uit voor bedrijven. Minstens een kwart van de diefstallen in België gebeurt door eigen personeel. De schade die door interne diefstal wordt opgelopen ligt niet alleen hoger maar gaat soms jaren door zonder dat hiervan iets gemerkt wordt. Voor de installatie van camera's in uw bedrijf, dient u aan een aantal strikte voorwaarden te voldoen. En wie steelt voor het oog van de camera?

De dief blijkt frequent een werknemer te zijn die al ettelijke jaren in dienst is en die het vertrouwen van de werkgever geniet. Als een zaakvoerder ons mondeling meedeelt welke werknemer het volgens hem "al zeker niet is", dan sluit dit deze persoon voor ons geenszins uit als potentiële dader van de diefstallen op de werkvloer. Het is een proces dat klein kan beginnen, maar voor u het weet, verdwijnen regelmatig en op grote schaal goederen uit uw stock of cash geld uit uw winkel.

Er zijn verschillende motieven voor diefstal door eigen werknemers op de werkvloer, soms wil men enkel de eigen portefeuille spijzen, soms gaat het over een echte handel die op poten wordt gezet waarbij men de gestolen goederen doorverkoopt. Wij verrichten voor u de nodige opsporingsactiviteiten, verzamelen bewijzen en leveren een gedetailleerd verslag af dat u kunt gebruiken om vervolgens de nodige stappen te zetten tegen uw werknemer. Diefstal is uiteraard een reden om deze werknemer op staande voet te ontslaan of de samenwerking in onderling overleg te beëindigen, maar u kunt ook strafrechtelijke stappen ondernemen tegen deze persoon zodat deze veroordeeld kan worden voor diefstal.


Opsporen van bedrijfsspionage

Bedrijfsspionage is een reële dreiging voor elk bedrijf met een zeker economisch gewicht. Er zijn talrijke manieren waarop gevoelige interne informatie over uw bedrijf bekend kan raken. 

Mogelijks is een van uw eigen personeelsleden het lek zonder dit goed en wel te beseffen. Het gebeurt vaker dat werknemers losloppig zijn als zij uitgehoord worden over hun werk, zij het in hun vrije tijd (bv. op café), of omdat zij zich gevleid voelen door de interesse van een headhunter. Maar ook ex-werknemers kunnen bewust uw bedrijfsgeheimen doorspelen aan de concurrentie. Het kan natuurlijk zijn dat de concurrentie nog een stapje verder gaat, en iemand inschakelt om als interim kracht aan het werk te gaan in uw bedrijf. Maakt pre-employment screening al een deel uit van uw sollicitatieprocedure?

Ook op de werkvloer zelf kan bedrijfsspionage plaatsvinden, al dan niet met behulp van technische hulpmiddelen zoals afluisterapparatuur, verborgen camera's, key loggers, etc. Dit soort technische hulpmiddelen zijn bovendien vrij verkrijgbaar via het internet. Maar vergis u niet: het gebruiken van apparatuur om andermans gesprekken af te luisteren en zelfs op te nemen is wel degelijk strafbaar, ook al is deze apparatuur vrij verkrijgbaar!

Als vergund privédetective hebben wij de mogelijkheid om informatie in te winnen omtrent personen en om bedrijfsspionage op te sporen. Dit laatste staat zelfs expliciet vermeld in de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. U kunt onze diensten preventief inschakelen maar ook wanneer u reeds vermoedens hebt. Een privé-detective kent de beschikbare technologie op de markt en kan gericht op zoek gaan naar verdachte apparatuur. 


Opsporing en recuperatie van leasingvoertuigen

Het is een steeds frequenter probleem voor leasingmaatschappijen en ondanks een interne screening, slagen er toch steeds malafide ondernemingen of personen in om een leasingvoertuig in handen te krijgen. Dit probleem zal er niet op verbeteren nu ook meer en meer aan private lease wordt gedaan.

Wij stellen frequent vast dat enige tijd wel betaald wordt voor het voertuig, maar de betalingen dan plots stoppen, dikwijls na een overname of wanneer de onderneming op de rand van het faillissement staat. Soms wordt zelfs een eerste betaling niet uitgevoerd.

Heeft uw bedrijf last van onregelmatige betalers of klanten die helemaal niet betalen? Oproepen om het voertuig in te leveren worden niet beantwoord of komen ongeopend terug? U kunt een beroep doen op ons detectivekantoor voor de opsporing en recuperatie van leasingwagens en het opsporen van de bijhorende schuldenaars. Wij staan garant voor snelle interventies waarbij u regelmatig tussentijdse updates van ons krijgt. Ons kantoor heeft dankzij deze troeven een hoog recuperatiepercentage. Uw voornaamste zorg is uiteraard het terugkrijgen van uw voertuig en dit zo snel mogelijk terug in roulatie brengen.

Wij stellen verschillende onderzoeksdaden in functie van uw dossier, waaronder een grondig achtergrondonderzoek naar uw schuldenaar met inbegrip van lokalisering van de potentiële verblijfplaatsen van uw schuldenaar én bergplaatsen van het leasingvoertuig. Wij spreken uw schuldenaar aan en onderhandelen om de openstaande schuld te regelen. Dikwijls is uw cliënt behoorlijk onder de indruk van onze tussenkomst in het dossier en werken zij vlot mee. Ook zonder medewerking kunnen wij overgaan tot recuperatie van het voertuig, in samenwerking met uw vaste takeldienst en in overleg met de lokale politie die wij tijdig op de hoogte brengen van de situatie.

image-322802-recuperatie_voertuigen_Engels__Partners-16790.png
© 2019 Engels & Partners - Detectives - Experten