Concurrentiebeding

Naleving niet-concurrentiebeding

Een niet-concurrentiebeding neemt u als werkgever op in de arbeidsovereenkomst om uw belangen veilig te stellen. Het is echter mogelijk dat een ex-werknemer zoals een handelsvertegenwoordiger aan de slag gaat voor een concurrerend bedrijf, dat uw klanten benaderd worden of dat hij of zij zelfs uw bedrijfsgeheimen doorspeelt. Of gaat uw voormalige werknemer nog een stapje verder en heeft hij zelf een concurrerende vennootschap opgericht en werft hij bovendien uw personeel af?

U kunt zich op ons beroepen om na te gaan of het concurrentiebeding geschonden wordt of om daden van oneerlijke concurrentie vast te stellen. Op oneerlijke concurrentie geldt een algemeen verbod. Een concurrent of ex-werknemer kan zich schuldig maken aan daden van oneerlijke concurrentie tegenover uw bedrijf. Daden van oneerlijke concurrentie kunnen zijn: overtreden van een wettelijk voorschrift in de uitoefening van de economische activiteit, waardoor de beroepsbelangen van concurrenten worden aangetast, teren op de naambekendheid van een concurrent, schending van bedrijfsgeheimen door een concurrent, afwerven van cliënteel door een ex-werknemer die een concurrent is geworden, enzoverder. Indien u middels een advocaat een stakingsvordering wenst in te dienen, dan kan ons kantoor u bijstaan in het verzamelen van bewijsstukken voor uw dossier.

Concurrerende activiteiten jegens de werkgever tijdens de tewerkstelling zijn altijd ongeoorloofd, ook dit kunnen wij voor u vaststellen. Het principe van de vrijheid van arbeid is niet absoluut, een werknemer moet namelijk loyaal zijn ten aanzien van zijn werkgever aangezien ook een arbeidsovereenkomst te goeder trouw moet worden uitgevoerd. Het beconcurreren van de werkgever tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst is dan ook niet geoorloofd, eerlijk of oneerlijk.

Ontslagvergoeding

U kunt een aanzienlijke ontslagvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw vertegenwoordiger, hetzij vanwege dringende en zwaarwichtige reden of in onderling akkoord. U mag namelijk een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden zoals valse activiteitenverslagen. Hiervoor kunt u bovendien ook een strafklacht neerleggen indien u dat wenselijk acht. Ook voor andere werknemers kunt u onze diensten gebruiken, zij het voor een ontslag om dringende reden of om de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord te beëindigen.

Wij verrichtten reeds vaststellingen waardoor bedrijven uit onder meer de bouwsector, groothandels en detailhandels de frauderende of stelende werknemer konden ontslaan en bovendien grote kosten voor het ontslag van de werknemer konden uitsparen.

Voorbeeldcasus:
Een werknemer staat als ziek te boek bij zijn werkgever, maar deze hoorde reeds uit verschillende hoeken dat de werknemer ‘in het zwart’ aan het werk zou zijn voor een ander bouwbedrijf dan de werkgever. Ons kantoor voert gedurende meerdere werkdagen een controle uit van de tijdsbesteding van deze werknemer tijdens de werkuren en kan deze discreet volgen naar een bouwwerf, waar hij zichtbaar aan het werk is.
Hiervan wordt een verslag opgemaakt met een gedetailleerde beschrijving van de feiten en ondersteunend beeldmateriaal, op basis waarvan de procedure ontslag om dringende reden wordt opgestart.
De werknemer wordt op het bedrijf ontboden om daar vervolgens te worden geconfronteerd met ons rapport en de vastgestelde feiten.
Hij gaat vervolgens akkoord met een beëindiging van de samenwerking in onderling overleg.

Voorbeelden uit de rechtspraak

Werden aanvaard als reden voor dringend ontslag:

  • Meedelen van vertrouwelijke informatie aan een concurrent van de werkgever (Arbeidshof Brussel, 08/02/2018).
  • Het uitoefenen van een concurrerende activiteit door een handelsvertegenwoordiger tijdens de arbeidsuren. Dit werd aanzien als een gekwalificeerde vorm van een soort loondiefstal (Arbeidshof Gent, 16/12/2002).
  • Doorspelen van klanten van de nv aan kennissen van de werknemer die haar concurrenten waren (Arbeidshof Antwerpen, 17/11/2003).
  • De uitoefening van een concurrerende activiteit ook wanneer deze plaatsvindt tijdens de gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens de opzegtermijn (Arbeidshof Gent, 11/02/2011).
  • Het aanbieden van concurrerende diensten ook al is er nog geen onderneming opgericht (Arbeidshof Antwerpen, 31/03/2010).
  • Het promoten van zijn eigen nevenactiviteit door een handelsvertegenwoordiger bij het cliënteel van de werkgever (Arbeidshof Brussel, 08/09/1999).

Relevante links:

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x