Controle arbeidsprestaties werknemers

Controle tijdsbesteding/arbeidsprestaties personeel

Hebt u een vermoeden dat een werknemer zich met andere zaken bezighoudt tijdens de werkuren? Staat uw werknemer op ziekteverlof en hoort u dat deze intussen ergens anders niet aangegeven arbeid verricht? Hebt u reeds van verschillende klanten bericht ontvangen dat een afspraak niet werd nagekomen of is er een merkbare daling van uw klantenbestand of in uw omzet vast te stellen? 

Controle van de arbeidsprestaties op baanpersoneel is niet vanzelfsprekend en zelfs een GPS volgsysteem kan met moderne technologie omzeild worden ('gps jammer'). Ook thuiswerkend personeel valt moeilijk te controleren op arbeidsprestaties. Wij kunnen voor u nagaan of er iets meer aan de hand is en de nodige vaststellingen doen.

Deze problemen bereiken de werkgever op diverse wijzen maar meestal pas als het probleem al langere tijd aan de gang is. De impact op het bedrijf is meervoudig: enerzijds is er het economische verlies, anderzijds wordt dit ook opgemerkt door andere werknemers wat een demoraliserend effect kan hebben en daarbovenop kan leiden tot normvervaging.

Wij kunnen allerhande misbruiken voor u nagaan en de nodige bewijsstukken afleveren. Wij hebben ervaring in het vaststellen van fraude in arbeidstijd, zwart ziekteverzuim, fraude in kader van de vergoeding woon-werkverkeer (domiciliefraude), fraude met onkostennota's, fraude met de fietsvergoeding, enzoverder.


Ontslagvergoeding

U kunt een ontslagvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw werknemer, hetzij vanwege dringende en zwaarwichtige reden of in onderling akkoord. U mag namelijk een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden zoals valsheid in geschrifte. Hiervoor kunt u bovendien ook een strafklacht neerleggen indien u dat wenselijk acht.

Het is tevens belangrijk om een voorbeeld te stellen naar de andere werknemers toe dat dit soort deloyaal gedrag ten aanzien van van de werkgever weldegelijk gevolgen heeft. Wij zijn bovendien vergund door Binnenlandse Zaken, een noodzakelijke voorwaarde om dit soort activiteiten te mogen uitvoeren en om een onderzoeksrapport te kunnen afleveren dat u in rechte kunt gebruiken.

Wij verrichtten reeds vaststellingen waardoor bedrijven uit onder meer de bouwsector, groothandels en detailhandels de frauderende werknemer konden ontslaan en bovendien grote kosten voor het ontslag van de werknemer konden uitsparen.

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte voor uw probleem en informeer naar de mogelijkheden. Wij stellen een strategie op maat voor in overleg met u en desgewenst met uw advocaat.


Relevante links:

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x