Mystery shopping

Mystery shopper inhuren

Vermoedt u dat de veiligheidsvoorschriften niet gerespecteerd worden in uw winkel of zaak? Ook indien u een enkel externe en objectieve kijk wilt op de kwaliteit van de dienstverlening in uw bedrijf, dan is het inhuren van een privédetective als mystery shopper mogelijk aangewezen.

Kwaliteitscontroles / misbruiken op de werkvloer

U weet natuurlijk niet hoe uw personeel zich gedraagt wanneer u zelf niet aanwezig bent. Aan de hand van vooraf bepaalde kwaliteitscriteria gaan wij als mystery shopper na of uw werknemers zich houden aan de door uw bedrijf vooropgestelde regels, waarden en andere vereisten. Bovendien kunnen wij op deze manier misbruiken opsporen door werknemers waar de werkgever niet van op de hoogte is zoals bv. verkoop onder de toonbank of het doorverwijzen van potentiële klanten naar de eigen onderneming of naar een concurrent.

Na de opdracht als mystery shopper maken wij een gedetailleerd verslag met onze vaststellingen en maken dit aan u over. U geeft aan waarop specifiek gelet dient te worden en wij doen de rest voor u.

Wij werken met privé-detectives met verschillende achtergronden en expertises en zowel met mannen als vrouwen. Wij zorgen voor de juiste man of vrouw voor uw concrete vraag. Onze onderzoekers zijn opgeleid in observatietechnieken, objectieve rapportering en gesprekstechnieken. Ons rapport is bovendien in rechte bruikbaar daar wij enkel werken met wettelijk vergunde privédetectives.

Voorbeelden uit de rechtspraak

Werden aanvaard als dringende reden voor ontslag:

  • Het feit dat een werknemer zijn eigen gezondheid in gevaar brengt door het niet respecteren van de veiligheidsvoorschriften (Arbeidshof Brussel 29/11/2004).
  • Het binnenlaten van een persoon in lokalen die voorbehouden zijn voor het personeel (het kantoor van de winkel) terwijl de veiligheidsvoorschriften van de onderneming duidelijk bepalen dat het verboden is vreemde personen binnen te laten in de ruimten die zijn voorbehouden aan het personeel (Arbeidshof Brussel, 18/06/2003).
  • Een hiërarchisch overste gebruikt seksistisch en grof taalgebruik ten aanzien van zijn vrouwelijke medewerkers (Arbeidshof Brussel, 17/10/2000).
  • Herhaalde dronkenschap op het werk met veiligheidsrisico's en na voorafgaande verwittigingen (Arbeidshof Antwerpen, 22/04/2008).
  • Schade toebrengen aan de goederen van zijn werkgever. Het is niet vereist dat de beschadiging kwaadwillig zou zijn gebeurd (Arbeidshof Antwerpen, 30/08/2000).

Relevante links:

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x