Bewijs diefstal werknemer

Bewijs diefstal werknemer

Bewijs diefstal werknemer van goederen of geldsommen is nodig want ze maken een aanzienlijke verliespost uit voor bedrijven. Minstens een kwart van de diefstallen in België gebeurt door de eigen werknemers. De schade die door interne diefstal wordt opgelopen ligt niet alleen hoger maar gaat soms jaren door zonder dat hiervan bewijzen zijn. Voor de installatie van camera's in uw bedrijf voor bewijzen, dient u aan een aantal strikte voorwaarden te voldoen.

De diefstal blijkt frequent door een werknemer te zijn die al ettelijke jaren in dienst is en die het vertrouwen van de werkgever geniet. Als een zaakvoerder ons mondeling meedeelt welke werknemer het volgens hem "al zeker niet is", dan sluit dit deze persoon voor ons geenszins uit als potentiële dader van de diefstallen op de werkvloer. Het is een proces dat klein kan beginnen, maar voor u het weet, verdwijnen regelmatig en op grote schaal goederen uit uw stock of cash geld uit uw winkel door een werknemer waarvoor u geen bewijzen heeft.

Er zijn verschillende motieven voor diefstal door eigen werknemers op de werkvloer, soms wil men enkel de eigen portefeuille spijzen, soms gaat het over een handel die op poten wordt gezet waarbij men de gestolen goederen doorverkoopt via tweedehandswebsites of nachtwinkels. Wij verrichten voor u de nodige opsporingsactiviteiten, verzamelen bewijzen en leveren een gedetailleerd verslag af dat u kunt gebruiken om vervolgens de nodige stappen te zetten tegen uw werknemer met de bewijzen van de diefstal.

Bewijs diefstal werknemer is uiteraard een reden om deze werknemer op staande voet te ontslaan of om de samenwerking in onderling overleg te beëindigen, maar u kunt ook strafrechtelijke stappen ondernemen tegen deze persoon zodat deze veroordeeld kan worden met de nodige bewijzen.


Bewijs diefstal werknemer


Diefstalpreventie bij werknemers

Vanuit onze praktijkervaring met het fenomeen van diefstal door werknemers en als masters in de criminologische wetenschappen bieden wij de mogelijkheid aan om bij u op in het bedrijf of op de site langs te komen en zwaktes en werkpunten aan te duiden en praktische tips aan te reiken in functie van diefstalpreventie maar evengoed om de kans op betrapping te verhogen met de nodig bewijzen.
Waarom Engels & Partners voor bewijs tegen diefstal werknemers?

Wij zijn een detectivekantoor dat werkt met een vast team van uitsluitend wettelijk vergunde privé-detectives. Wij voeren opdrachten uit over het volledige grondgebied van België. Onze specialisatie bestaat uit het langdurig schaduwen en volgen van personen en wij hebben jarenlange ervaring met een brede waaier aan situaties. De vennoten van Engels & Partners zijn man en vrouw, beide criminologen en wettelijk vergunde privé-detectives met onder meer legal ervaring. Wij staan garant voor discretie, professionaliteit, een snelle opstart en in rechte bruikbare bevindingen. Bovendien hanteren wij vaste tarieven zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

✅ Professionele en hoogopgeleide detectives

✅ Discretie verzekerd

✅ In rechte bruikbaar

✅ Snelle opstart

Engels & Partners als privé detective en hun aanpak

Engels & Partners is een wettelijk erkend detectivekantoor waar de waarden discretie, professionaliteit en kwaliteit centraal staan. Wij voeren opdrachten uit over het volledige grondgebied van België met een focus op de regio's Gent, Waasmunster, Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren, Antwerpen en Brussel en beschikken over een netwerk van detectives in Europa dat ons in staat stelt om eveneens op legitieme wijze buiten de landsgrenzen vaststellingen te doen.

Aan het hoofd van Engels & Partners staan:

J. Engels: wettelijk vergund privédetective conform de wet van 19 juli 1991 met als vergunningsnummer 14.1839.09, master in de criminologische wetenschappen, bachelor in de orthopedagogie, en lid van de beroepsvereniging van privé-detectives van België. Privé-detective Engels is gespecialiseerd in bedrijfsopdrachten, opsporing van leasing voertuigen en verzekeringsfraude. Lees hier het interview dat werd gegeven op vraag van Universiteit Gent.

L. Desmyter: wettelijk vergund privédetective conform de wet van 19 juli 1991 met als vergunningsnummer 14.1955.11, master in de criminologische wetenschappen en bachelor in de toegepaste psychologie. Privé-detective Desmyter is gespecialiseerd in opsporing van leasing voertuigen, private onderzoeksdossiers en achtergrondonderzoeken, na reeds legal ervaring te hebben opgedaan in een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Wij hebben jarenlange ervaring met een brede waaier aan situaties. Bovendien kennen wij de werking van politie, magistratuur en administratie en volgen wij de rechtspraak en wetgeving op aangaande privé-detectives.

1) Intakegesprek

U kan ons vrijblijvend contacteren voor een eerste intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen aan ons kwijt en kunnen wij op basis van de door u aangereikte informatie een onderzoeksstrategie voorstellen, rekening houdend met uw situatie en mogelijkheden. Voert u dit gesprek liever met een vrouwelijke detective? Geef ons uw voorkeur door en wij passen ons aan uw wensen aan.

Waarom zijn wij zelf vragende partij voor dit eerste vrijblijvende gesprek? Zodat wij kunnen vaststellen wat uw specifieke onderzoeksvraag is en een concrete inschatting kunnen maken van wat dit u ongeveer zal kosten. Elke situatie is namelijk anders. Wij streven naar een zo efficiënt mogelijke werking en jagen u niet nodeloos op kosten.

Voor wij effectief kunnen starten met ons onderzoek dienen wij een schriftelijke overeenkomst met u af te sluiten. Hierin nemen wij een nauwkeurige opdrachtomschrijving op alsook een aanwijzing omtrent de duur van het onderzoek. Verder krijgt u een transparant overzicht van onze tarieven en de te verwachten kosten.

2) Uitvoering van observaties

Op basis van de in het intakegesprek overeengekomen strategie en duur voeren wij de opdracht uit. Daarbij respecteren wij te allen tijde de geldende wetgeving, zoals daar onder meer zijn de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (BS 2 oktober 1991), de privacywetgeving (AVG: Verordening 2016/679, de privacywet van 1992), de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie (BS 24 januari 1995) en artikel 8 van het EVRM.

3) Tussentijdse rapportering

In functie van de door u aangegeven behoefte daartoe, nemen wij op regelmatige tijdstippen contact met u op. Daarbij is het mogelijk dat wij in samenspraak met u onze strategie aanpassen ingevolge een gewijzigde situatie of nieuwe feiten die in de loop van het onderzoek aan het licht zijn gekomen. Wij staan garant voor een zekere flexibiliteit in het uitvoeren van onze opdrachten dankzij deze tussentijdse terugkoppelingen waarbij u als sturende factor kunt optreden. Bovendien maken wij u na elke tussenkomst een onkostennota (dit is geen factuur) over met een detail van de verrichte prestaties en kosten.

4) Eindverslag

Na afloop van de opdracht maken wij steeds een eindrapport op ten behoeve van onze cliënt. Dit verslag bevat steeds volgende gegevens: een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht; een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten; de overtuigingsstukken die de privédetective in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. Het verslag wordt slechts in twee exemplaren opgemaakt, waarvan het ene bestemd is voor de opdrachtgever (de cliënt), en het andere gedurende vijf jaar wordt bijgehouden door de opdrachthouder (de privédetective). De inlichtingen die werden ingewonnen tijdens het uitvoeren van de opdracht, worden niet aan derden bekendgemaakt.


Bekijk de informatiebrochure van Engels & Partners


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x