Bewijs diefstal werknemer

Bewijs diefstal werknemer

Diefstal van goederen of geldsommen maken een aanzienlijke verliespost uit voor bedrijven. Minstens een kwart van de diefstallen in België gebeurt door de eigen werknemers. De schade die door interne diefstal wordt opgelopen ligt niet alleen hoger maar gaat soms jaren door zonder dat hiervan bewijzen zijn. Voor de installatie van camera's in uw bedrijf voor bewijzen, dient u aan een aantal strikte voorwaarden te voldoen. Bewijs diefstal werknemer maar eens als werkgever in België. Hiervoor kunt u bij ons kantoor terecht.

De diefstal blijkt frequent door een werknemer te gebeuren die al ettelijke jaren in dienst is en die het vertrouwen van de werkgever geniet. Als een zaakvoerder ons mondeling meedeelt welke werknemer het volgens hem "al zeker niet is", dan sluit dit deze persoon voor ons geenszins uit als potentiële dader van de diefstallen op de werkvloer. Het is een proces dat klein kan beginnen, maar voor u het weet, verdwijnen regelmatig en op grote schaal goederen uit uw stock of cash geld uit uw winkel door een werknemer waarvoor u geen bewijzen heeft.

Bewijs diefstal werknemer: voorbeeldcasus

Voorbeeldcasus:
Een bedrijf neemt contact met ons op met de vraag om onderzoek te voeren naar een werknemer waarvan vermoed wordt dat deze goederen ontvreemdt van het bedrijf. Uit ons onderzoek komt naar voor dat de werknemer niet alleen op grote schaal steelt van het bedrijf, maar dat hij hiervoor bovendien samenwerkt met meerdere andere werknemers van de firma in kwestie.
Er volgt een afspraak met alle betrokkenen alsook met een vakbondsvertegenwoordiger. Nadat de bevindingen van ons kantoor op tafel worden gelegd, verklaren de betrokkenen zich akkoord met een ontslag wegens zware fout.
Het bedrijf en de andere werknemers zijn opgelucht dat de rotte appels werden ontslagen.

Er zijn verschillende motieven voor diefstal door eigen werknemers op de werkvloer, soms wil men enkel de eigen portefeuille spijzen, soms gaat het over een handel die op poten wordt gezet waarbij men de gestolen goederen doorverkoopt via tweedehandswebsites of nachtwinkels. Wij verrichten voor u de nodige opsporingsactiviteiten, verzamelen bewijzen en leveren een gedetailleerd verslag af dat u kunt gebruiken om vervolgens de nodige stappen te zetten tegen uw werknemer met de bewijzen van de diefstal.

U mag een privédetective inschakelen indien u vermoedt dat een van uw werknemers diefstal pleegt van bedrijfsgoederen of gelden. Wanneer de diefstal door ons onderzoek wordt bevestigd, is dit een grond tot ontslag om dringende reden en kunt u een ontslagvergoeding uitsparen. Deze kan natuurlijk hoog oplopen wanneer u een werknemer met hoge anciënniteit volledig zou moeten uitbetalen. Daarnaast kunt u een strafklacht neerleggen tegen de persoon of personen in kwestie, waardoor deze zich mogelijk voor de rechter zullen moeten verantwoorden, zoals de werknemers uit het artikel. Bewijs diefstal werknemer is absoluut noodzakelijk om deze werknemer op staande voet te ontslaan of om de samenwerking in onderling overleg te beëindigen.

Bewijs diefstal werknemer

Diefstalpreventie bij werknemers

Vanuit onze praktijkervaring met het fenomeen van diefstal door werknemers en als masters in de criminologische wetenschappen bieden wij de mogelijkheid aan om bij u op in het bedrijf of op de site langs te komen en zwaktes en werkpunten aan te duiden en praktische tips aan te reiken in functie van diefstalpreventie maar evengoed om de kans op betrapping te verhogen met de nodig bewijzen.


Waarom Engels & Partners voor bewijs tegen diefstal werknemers?

Engels & partners is een detectivekantoor dat werkt met een vast team van uitsluitend wettelijk vergunde en hoogopgeleide privé-detectives met jarenlange ervaring op het terrein. Wij voeren opdrachten uit over het volledige grondgebied van België en haar buurlanden. Doorheen de jaren heeft het kantoor expertises opgebouwd in zowel de private sfeer als in de bedrijfswereld, waardoor niet alleen bedrijven maar ook particulieren kunnen rekenen op een optimale aanpak van hun probleem. 

De zaakvoerders van Engels & Partners zijn man en vrouw, beide criminologen en wettelijk vergunde privé-detectives met onder meer legal ervaring. Zij staan steeds klaar om u met raad en daad bij te staan voor een snelle, discrete en professionele aanpak van uw dossier volgens de regels van de kunst. Bovendien hanteren wij transparante tarieven doorheen het gehele onderzoeksproces, zodat u als opdrachtgever niet voor financiële verrassingen komt te staan.

✅ Professionele en hoogopgeleide detectives

✅ Discretie verzekerd

✅ In rechte bruikbaar

✅ Snelle opstartOver Engels & Partners / Detectives - Experten

Engels & Partners is een wettelijk erkend detectivekantoor waar de waarden discretie, professionaliteit en kwaliteit centraal staan. Wij beschikken over een criminologische en menswetenschappelijke expertise om u gericht te adviseren bij uw probleem.

Wij voeren opdrachten uit over het volledige grondgebied van België met een focus op de regio's Kortrijk, Brugge, Gent, Waasmunster, Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren, Antwerpen en Brussel en beschikken over een internationaal netwerk van detectives dat ons in staat stelt om eveneens op legitieme wijze buiten de landsgrenzen vaststellingen te doen. 

Engels & Partners beschikt over een vergunning uitgereikt door het Ministerie van Justitie & Veiligheid van Nederland en mag recherchewerkzaamheden verrichten in Nederland (POB 1840). Ook voor onderzoeksdaden verricht op het grondgebied van Nederland is onze rapportering met andere woorden rechtsgeldig.

Aan het hoofd van Engels & Partners staan:

- J. Engels: wettelijk vergund privédetective conform de wet van 19 juli 1991 met als vergunningsnummer 14.1839.09, master in de criminologische wetenschappen, bachelor in de orthopedagogie, en lid van de beroepsvereniging van privé-detectives van België. Privé-detective Engels is gespecialiseerd in bedrijfsopdrachten, opsporing van leasing voertuigen en verzekeringsfraude. Lees hier het interview dat werd gegeven op vraag van Universiteit Gent.

- L. Desmyter: wettelijk vergund privédetective conform de wet van 19 juli 1991 met als vergunningsnummer 14.1955.11, master in de criminologische wetenschappen, bachelor in de toegepaste psychologie en bachelor in het sociaal werk. Privé-detective Desmyter is gespecialiseerd in opsporing van leasing voertuigen, private onderzoeksdossiers en achtergrondonderzoeken, na reeds ervaring te hebben opgedaan in een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht.

De aanpak van ons detectivekantoor

1) Intakegesprek

U kan ons vrijblijvend contacteren voor een eerste intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen aan ons kwijt en kunnen wij op basis van de door u aangereikte informatie een onderzoeksstrategie voorstellen, rekening houdend met uw situatie en mogelijkheden. Voert u dit gesprek liever met een vrouwelijke detective? Geef ons uw voorkeur door en wij passen ons aan uw wensen aan.

Waarom zijn wij zelf vragende partij voor dit eerste vrijblijvende gesprek? Zodat wij kunnen vaststellen wat uw specifieke onderzoeksvraag is en een concrete inschatting kunnen maken van wat dit u ongeveer zal kosten. Elke situatie is namelijk anders. Wij streven naar een zo efficiënt mogelijke werking en jagen u niet nodeloos op kosten.

Voor wij effectief kunnen starten met ons onderzoek dienen wij een schriftelijke overeenkomst met u af te sluiten. Hierin nemen wij een nauwkeurige opdrachtomschrijving op alsook een aanwijzing omtrent de duur van het onderzoek. Verder krijgt u een transparant overzicht van onze tarieven en de te verwachten kosten.

2) Uitvoering van observaties

Op basis van de in het intakegesprek overeengekomen strategie en duur voeren wij de opdracht uit. Daarbij respecteren wij te allen tijde de geldende wetgeving, zoals daar onder meer zijn de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (BS 2 oktober 1991), de privacywetgeving (AVG: Verordening 2016/679, de privacywet van 1992), de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie (BS 24 januari 1995) en artikel 8 van het EVRM.

3) Tussentijdse rapportering

In functie van de door u aangegeven behoefte daartoe, nemen wij op regelmatige tijdstippen contact met u op. Daarbij is het mogelijk dat wij in samenspraak met u onze strategie aanpassen ingevolge een gewijzigde situatie of nieuwe feiten die in de loop van het onderzoek aan het licht zijn gekomen. Wij staan garant voor een zekere flexibiliteit in het uitvoeren van onze opdrachten dankzij deze tussentijdse terugkoppelingen waarbij u als sturende factor kunt optreden. Bovendien maken wij u na elke tussenkomst een onkostennota (dit is geen factuur) over met een detail van de verrichte prestaties en kosten.

4) Eindverslag

Na afloop van de opdracht maken wij steeds een eindrapport op ten behoeve van onze cliënt. Dit verslag bevat steeds volgende gegevens: een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht; een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten; de overtuigingsstukken die de privédetective in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. Het verslag wordt slechts in twee exemplaren opgemaakt, waarvan het ene bestemd is voor de opdrachtgever (de cliënt), en het andere gedurende vijf jaar wordt bijgehouden door de opdrachthouder (de privédetective). De inlichtingen die werden ingewonnen tijdens het uitvoeren van de opdracht, worden niet aan derden bekendgemaakt.

Bekijk de informatiebrochure van Engels & Partners


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x