20 juni 2018

De GDPR voor de privé-detective en de nieuwe Detectivewet

Een privédetective is een zelfstandige als een ander, of toch ongeveer. Ook wij moeten namelijk rekening houden met de recent in werking getreden Algemene Verordening Gegevensverwerking, oftewel 'AVG' ('GDPR' in het Engels).

De AVG is rechtstreeks van toepassing op alle lidstaten van de Europese Unie. Deze nieuwe regelgeving is echter vrij algemeen en is geldt voor elke onderneming die persoonsgegevens verwerkt, maar laat voldoende ruimte aan de lidstaten om middels nationale wetgeving zaken verder uit te werken en verduidelijken.

Dat is ook het plan in België voor wat betreft de privédetectives. Er is een ontwerp in voorbereiding voor een nieuwe Detectivewet die rekening houdt met de bewoordingen van de GDPR. Deze is echter nog niet werking, waardoor privédetectives zich aan de bepalingen van de GDPR dienen te houden zonder meer concrete regelgeving die op maat werd geschreven van ons beroep.

Wat betekent dit nu concreet voor de privédetective?
Ook wij hebben bepaalde plichten ten aanzien van onze cliënten en moeten hen hier voldoende van informeren.

Voor Engels & Partners betekent dit concreet dat wij in het contract dat wij afsluiten met onze cliënten een Privacyverklaring opnemen waarin wij hen informeren met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van hen verkrijgen en verwerken. Ook de rechten waarover onze cliënten beschikken, zoals recht op inzage en recht op correctie, alsook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, komen hierin aan bod.

De privé-detectives waarmee ons kantoor samenwerkt, ondertekenen elk een verwerkingsovereenkomst met ons, waarin ook zij worden gevraagd om de regels van de AVG na te leven.

Bronnen: 

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x