14 februari 2018

De rol van de privédetective in de vaststelling van overspel

In tegenstelling tot wat veel mensen lijken te denken, kan u nog steeds overspel laten vaststellen door een privédetective, al dan niet in samenwerking met een gerechtsdeurwaarder. Ook de gerechtsdeurwaarder kan op heden nog steeds ingeschakeld worden in kader van een ‘betrapping overspel’.

Overspel of een nieuwe relatie kan op verschillende manieren een rol spelen in het kader van een echtscheiding.

U kunt overspel aanhalen als de reden voor de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO) en de procedure zo aanzienlijk versnellen.

Bovendien kunt u het recht op persoonlijk onderhoudsgeld laten uitsluiten indien u kunt bewijzen dat de onderhoudsgerechtigde een zware fout zoals overspel beging. Hierbij is het belangrijk om het overspel tijdens de duur van het huwelijk te bewijzen.

Indien uw huwelijk beëindigd wordt middels een echtscheiding onderlinge toestemming (EOT), kan in de overeenkomst een clausule ingevoegd worden die u vrijpleit tot betalen van persoonlijk onderhoudsgeld van zodra de ex-partner gedurende een bepaalde periode een nieuwe vaste relatie heeft, zonder dat daarom per se reeds moet worden samengewoond.

Los van dergelijke clausule zoals bovenstaand omschreven, kunt u sowieso aanhalen dat u zich niet langer gehouden acht tot betaling van persoonlijk onderhoudsgeld indien u kan aantonen dat uw ex-partner intussen samenwoont met een andere persoon.

Dat is natuurlijk allemaal goed en wel, maar ex-partners staan zelf niet te springen om toe te geven dat zij een nieuwe relatie hebben of zelfs kostendelend samenwonen en dus niet langer recht hebben op persoonlijk onderhoudsgeld, maar eten liever van twee walletjes. Sommige mensen hebben zelfs al een nieuwe vaste relatie terwijl de echtscheidingsprocedure nog loopt, terwijl zij hoge bedragen aan onderhoudsgeld eisen.

Hier kan een privé-detective een voordeel opleveren, al dan niet in combinatie met een gerechtsdeurwaarder. Verschillende rechtbanken gaven reeds middels hun rechtspraak te kennen dat het verslag van een privédetective, waarin meerdere vaststellingen werden gedaan, volstaat om een nieuwe vaste relatie, al dan niet gepaard met samenwoning met economisch voordeel, aan te tonen.

Indien u uw dossier liever nog wat kracht bijzet door een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder, dan kunt u nog steeds een privédetective inzetten om de slaagkans te vergroten. Een betrapping overspel kan worden aanvraagd via een eenzijdig verzoekschrift, zodat de tegenpartij niet op voorhand op de hoogte is.

Privédetectives gaan discreet te werk en worden per definitie niet gezien. De privédetective kan geen betrapping overspel uitvoeren zoals enkel de gerechtsdeurwaarder dit kan, maar dit verrassingselement kunt u slechts éénmalig uitspelen. Een reden temeer om ervoor te zorgen dat u zeker bent dat de situatie opportuun is voor een vaststelling. Desgevallend stelt de detective vast of beide personen aanwezig zijn in de woning, waarna de gerechtsdeurwaarder door de privé-detective op de hoogte gebracht wordt en de betrapping kan doorgaan.

Zo’n betrapping overspel gebeurt doorgaans zonder incidenten, maar toch wordt de gerechtsdeurwaarder vergezeld door politieagenten, wat behoorlijk wat indruk kan maken.

Bronnen:

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x