Hoe kan ik iemand opsporen

Hoe kan ik iemand opsporen?

Een privédetective is een natuurlijk persoon die gemachtigd is om tegen betaling voor een opdrachtgever bepaalde opsporingsactiviteiten uit te oefenen, zoals:
Het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen.

U kunt verschillende motieven hebben om iemand te willen opsporen.

Bent u iemand uit het oog verloren en wil u weten waar deze persoon zich bevindt of wat zijn tijdsbesteding is? Maakt u zich zorgen over uw minderjarige kind en waar deze zich mee bezighoudt? Kan het zijn dat die persoon is weggelopen of denkt u dat die met de foute zaken bezig is?

Bent u op zoek naar een schuldenaar die bv. is veroordeeld tot het betalen van een som geld aan u? Wil u weten waar deze persoon verblijft en of deze aan het werk is? Dan hebt u er alle belang bij om dit na te gaan en te ontdekken hoe je iemand kan opsporen. 

Wanneer iemand bijvoorbeeld in een kring van druggebruikers is terechtgekomen, dan is het niet uitgesloten dat hij of zij ook zal beginnen experimenteren met drugs. Wij kunnen de kring van die persoon opsporen, doorlichten en nagaan of die persoon zich met andere zaken bezighoudt dan u voorgehouden wordt.

Wij respecteren het belang van de vertrouwensband die u hebt met die persoon en gaan met uiterste discretie te werk. Daarnaast kunt u te allen tijde advies bij ons inwinnen daar ons kantoor over vergunde detectives beschikt die daarbovenop over een sociaal-agogische opleidingsachtergrond beschikken.


Iemand opsporen voor bedrijven of particulieren

Hoe kan ik iemand opsporen voor bedrijven: Wij bespreken met u de problematiek waarmee uw onderneming wordt geconfronteerd en stellen een onderzoeksstrategie op maat van de specifieke noden op. Wilt u een schuldenaar laten opsporen, weten waar deze verblijft, bij wie deze aan het werk is? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Hoe kan ik iemand opsporen voor particulieren?

Wij geven gericht advies op basis van de aard van uw probleem en kunnen voor u een strategie op maat van uw budget bepalen. Wil u uw weggelopen minderjarige opsporen of weten waar hij of zij zich mee bezighoudt, met wie, en waar hij of zij zich bevindt? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Hoe kan ik iemand opsporen

Waarom iemand laten opsporen door Engels & Partners?

Engels & partners is een detectivekantoor dat werkt met een vast team van uitsluitend wettelijk vergunde en hoogopgeleide privé-detectives met jarenlange ervaring op het terrein. Wij voeren opdrachten uit over het volledige grondgebied van België en haar buurlanden. Doorheen de jaren heeft het kantoor expertises opgebouwd in zowel de private sfeer als in de bedrijfswereld, waardoor niet alleen bedrijven maar ook particulieren kunnen rekenen op een optimale aanpak van hun probleem. 

De zaakvoerders van Engels & Partners zijn man en vrouw, beide criminologen en wettelijk vergunde privé-detectives met onder meer legal ervaring. Zij staan steeds klaar om u met raad en daad bij te staan voor een snelle, discrete en professionele aanpak van uw dossier volgens de regels van de kunst. Bovendien hanteren wij transparante tarieven doorheen het gehele onderzoeksproces, zodat u als opdrachtgever niet voor financiële verrassingen komt te staan indien u wil weten hoe u iemand kunt vinden.

✅ Professionele en hoogopgeleide detectives

✅ Discretie verzekerd

✅ In rechte bruikbaar

✅ Snelle opstart


Over Engels & Partners / Detectives - Experten

Engels & Partners is een wettelijk erkend detectivekantoor waar de waarden discretie, professionaliteit en kwaliteit centraal staan. Wij beschikken over een criminologische en menswetenschappelijke expertise om u gericht te adviseren bij uw probleem.

Wij voeren opdrachten uit over het volledige grondgebied van België met een focus op de regio's Kortrijk, Brugge, Gent, Waasmunster, Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren, Antwerpen en Brussel en beschikken over een internationaal netwerk van detectives dat ons in staat stelt om eveneens op legitieme wijze buiten de landsgrenzen vaststellingen te doen. 

Engels & Partners beschikt over een vergunning uitgereikt door het Ministerie van Justitie & Veiligheid van Nederland en mag recherchewerkzaamheden verrichten in Nederland (POB 1840). Ook voor onderzoeksdaden verricht op het grondgebied van Nederland is onze rapportering met andere woorden rechtsgeldig.

Aan het hoofd van Engels & Partners staan:

- J. Engels: wettelijk vergund privédetective conform de wet van 19 juli 1991 met als vergunningsnummer 14.1839.09, master in de criminologische wetenschappen, bachelor in de orthopedagogie, en lid van de beroepsvereniging van privé-detectives van België. Privé-detective Engels is gespecialiseerd in bedrijfsopdrachten, opsporing van leasing voertuigen en verzekeringsfraude. Lees hier het interview dat werd gegeven op vraag van Universiteit Gent.

- L. Desmyter: wettelijk vergund privédetective conform de wet van 19 juli 1991 met als vergunningsnummer 14.1955.11, master in de criminologische wetenschappen, bachelor in de toegepaste psychologie en bachelor in het sociaal werk. Privé-detective Desmyter is gespecialiseerd in opsporing van leasing voertuigen, private onderzoeksdossiers en achtergrondonderzoeken, na reeds ervaring te hebben opgedaan in een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht.

De aanpak van ons detectivekantoor

1) Intakegesprek

U kan ons vrijblijvend contacteren voor een eerste intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw vragen aan ons kwijt en kunnen wij op basis van de door u aangereikte informatie een onderzoeksstrategie voorstellen, rekening houdend met uw situatie en mogelijkheden. Voert u dit gesprek liever met een vrouwelijke detective? Geef ons uw voorkeur door en wij passen ons aan uw wensen aan.

Waarom zijn wij zelf vragende partij voor dit eerste vrijblijvende gesprek? Zodat wij kunnen vaststellen wat uw specifieke onderzoeksvraag is en een concrete inschatting kunnen maken van wat dit u ongeveer zal kosten. Elke situatie is namelijk anders. Wij streven naar een zo efficiënt mogelijke werking en jagen u niet nodeloos op kosten.

Voor wij effectief kunnen starten met ons onderzoek dienen wij een schriftelijke overeenkomst met u af te sluiten. Hierin nemen wij een nauwkeurige opdrachtomschrijving op alsook een aanwijzing omtrent de duur van het onderzoek. Verder krijgt u een transparant overzicht van onze tarieven en de te verwachten kosten.

2) Uitvoering van observaties

Op basis van de in het intakegesprek overeengekomen strategie en duur voeren wij de opdracht uit. Daarbij respecteren wij te allen tijde de geldende wetgeving, zoals daar onder meer zijn de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (BS 2 oktober 1991), de privacywetgeving (AVG: Verordening 2016/679, de privacywet van 1992), de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privé-communicatie en -telecommunicatie (BS 24 januari 1995) en artikel 8 van het EVRM.

3) Tussentijdse rapportering

In functie van de door u aangegeven behoefte daartoe, nemen wij op regelmatige tijdstippen contact met u op. Daarbij is het mogelijk dat wij in samenspraak met u onze strategie aanpassen ingevolge een gewijzigde situatie of nieuwe feiten die in de loop van het onderzoek aan het licht zijn gekomen. Wij staan garant voor een zekere flexibiliteit in het uitvoeren van onze opdrachten dankzij deze tussentijdse terugkoppelingen waarbij u als sturende factor kunt optreden. Bovendien maken wij u na elke tussenkomst een onkostennota (dit is geen factuur) over met een detail van de verrichte prestaties en kosten.

4) Eindverslag

Na afloop van de opdracht maken wij steeds een eindrapport op ten behoeve van onze cliënt. Dit verslag bevat steeds volgende gegevens: een beschrijving van de verrichte activiteiten, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht; een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en de kosten; de overtuigingsstukken die de privédetective in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. Het verslag wordt slechts in twee exemplaren opgemaakt, waarvan het ene bestemd is voor de opdrachtgever (de cliënt), en het andere gedurende vijf jaar wordt bijgehouden door de opdrachthouder (de privédetective). De inlichtingen die werden ingewonnen tijdens het uitvoeren van de opdracht, worden niet aan derden bekendgemaakt.

Bekijk de informatiebrochure van Engels & Partners / Detectives - Experten


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x