Tijdsbesteding personen

Nagaan tijdsbeteding van personen.
Prive-detective Quest  is zowel in regio Leuven en Brussel het enige vergunde kantoor gespecialiseerd in onderzoek naar de tijdsbesteding van personen. Niet onbelangrijk omdat hierdoor onze rapportage rechtsgeldig is voor juridische doeleinden. U kan de tijdsbesteding van personen op een legale manier nagaan via ons kantoor, dit kan zijn om overspel in kaart te brengen ,een "zieke" werknemer te controleren op zwartwerk of om welk conflict dan ook.

"Onderzoeksbureau QUEST is waarschijnlijk het gekenste en meest gespecialiseerde privé-detective kantoor van België"

Maatwerk in onderzoeken.                                                                                             
Onze detectivediensten zijn van hoogstaande kwaliteit en onze medewerkers beschikken steeds over de nodige opleidingen en ervaringen. Elke detective genoot minsten 2 jaar extra opleiding bovenop zijn of haar bachelor/universitair diploma. Bovendien is er in België de verplichting voor detectives om zich regelmatig bij te scholen. Deze opleidingen worden meestal gegeven door hoge veiligheidsofficiers, professoren in de criminologie en door rechters.
Verder beschikken we steeds over de modernste apparatuur  en de beste leveranciers hiervoor. Voor de meeste  onderzoeken wordt een uitgebreide en rechtgeldige rapportage voorzien, bruikbaar voor juridische doeleinden.

Wij hebben verschillende methodes ontwikkeld om u op korte termijn resultaat te bieden. Hoe dit juist te werk gaat vertellen we u graag tijdens een persoonlijk gesprek. Dit intake gesprek is gratis en vrijblijvend en kan plaats vinden op mijn bureau of op een locatie in uw regio.
U kan hiervoor rechtstreeks bellen op het nummer:

                               0477/74 76 71
                                           (geen anonieme oproepen aub)image-120857-spy14.gif
   
Voor onderzeoeken naar overspel kan het zijn dat wij u vragen moeten stellen zoals,..
1    Wat is uw relatie met de betrokken persoon?    
    2    Hoelang kennen jullie elkaar al?
    3    wanneer kreeg u een vermoeden?    
    4    Welke singalen heeft uw vermoedens doen krijgen?     
    5    Heeft u een vermoeden van wie nog een betrokken partij kan zijn?
    6    Zijn jullie samenwonend of zijn er meerdere adressen?    
    7    Is de betrokkene meerderjarig?
    8    Wordt er gebruik gemaakt van vaste computers of laptops?
    9    Network sites, (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, In
    10  Zijn er extra belangen zoals inburgering of erfenissen?
    11  Kan u foto's doorsturen of kunnen wij die zelf vinden op het internet? 
    12  Kunt u de werkplaats?
    13  Beschikt u over de informatie van het voertuig of de vervoerswijze van de betrokkene? 
    14  Heeft de betrokkene zich al schuldig gemaakt aan verbaal of fysiek geweld?
    15  Heeft de betrokkene ooit al voorwerp uitgemaakt van een onderzoek?
    16  Kan u ons gedetailleerd laten weten wat de uren, dagen en locaties zijn die het meest optmaal zijn voor controles?
    17  Wat heeft u zelf al proberen te doen?
……………etc.