Detective Gent - Waasland - Antwerpen - Brussel

Particulieren

Elke persoon komt wel eens in aanraking met een conflict, probleem of wordt zelfs slachtoffer van een misdrijf. In dat geval kunt u beroep doen op onze diensten om iets tot op de bodem uit te zoeken of om de dader te identificeren en een dossier te helpen opbouwen.Verkiest u dat de contacten verlopen met een vrouwelijke of mannelijke detective? Wij houden rekening met uw wensen.

Overspel

Overspel is niet langer een strafbaar misdrijf, maar aantonen van de ontrouw van uw echtgeno(o)t(e) kan toch zijn voordelen hebben binnen het kader van een echtscheidingsprocedure. U kunt zich namelijk op de bewijzen van het overspel van uw partner beroepen om de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk aan te tonen. Bovendien kunt u het recht op persoonlijk onderhoudsgeld laten uitsluiten indien u kunt bewijzen dat de onderhoudsgerechtigde een zware fout zoals overspel beging. Hierbij is het belangrijk om het overspel tijdens de duur van het huwelijk te bewijzen.

Wij kunnen voor u de nodige opsporingsactiviteiten verrichten, bewijsstukken verzamelen en een gedetailleerd verslag afleveren dat u kunt gebruiken als overtuigingsstuk in een burgerlijke procedure. Wij werken bovendien samen met gerechtsdeurwaarders om de nodige rechtsgeldige vaststellingen te laten doen zodat u sterk staat in een procedure voor de rechter.

Onderhoudsgeld bij echtscheiding

Vraagt uw ex-partner bovendien hoge sommen aan onderhoudsgeld van u maar hebt u sterke vermoedens dat hij of zij reeds kostendelend samenwoont met een nieuwe partner? Of houdt hij of zij inkomsten voor u achter of verricht hij/zij zelfs zwartwerk? Ook dan kan onze tussenkomst in uw voordeel spelen in het kader van de procedure. Als vergund privédetective hebben wij de mogelijkheid om informatie omtrent personen in te winnen en dit onder meer met betrekking tot de vermogenstoestand van die persoon.

Ontrouw hoeft niet enkel van belang te zijn in kader van een procedure. Mogelijks vermoedt u dat uw partner vreemdgaat en wilt u hier enkel uitsluitsel over. De ervaring leert ons dat een sterk vermoeden van een cliënt dikwijls bevestigd wordt. Wij kunnen de nodige schaduwactiviteiten voor u verrichten en bewijzen afleveren met betrekking tot de vermoede ontrouw van uw partner. Daarbovenop respecteren wij uw delicate situatie en gaan uiterst discreet te werk.


Controle omgangsregeling

Het is in het belang van uw kind dat gemaakte afspraken of een door de rechtbank opgelegde regeling aangaande het co-ouderschap gerespecteerd worden. Treedt uw ex-partner de omgangsregeling met de voeten of hebt u uw twijfels bij de tijdsbesteding van uw ex-partner wanneer deze de kinderen heeft, aarzel dan zeker niet om bij ons advies in te winnen.

Wij kunnen de nodige bewijzen verzamelen van het niet naleven van de omgangsregeling, alsook nagaan of wel zorg gedragen wordt voor de kinderen door uw ex-partner of door diens nieuwe partner. Bovendien is omgangsrecht een persoonlijk recht, vermoedt u dat uw ex-partner zelf helemaal niet omkijkt naar de kinderen? Ook dan kan onze tussenkomst in uw voordeel spelen indien u de verblijfsregeling wilt aanvechten.

Alimentatie

Dient uw ex-partner u alimentatie te betalen maar vermoedt u dat hij of zij inkomsten voor u achterhoudt of zwartwerk verricht? Of is uw ex-partner u alimentatie verschuldigd maar komt hij of zij de regeling niet na onder het voorwendsel dat hij of zij dit niet kan betalen? Wij kunnen voor u nagaan of uw ex-partner er niet aangegeven inkomsten op nahoudt zodat dit uw alimentatie ten goede kan komen.

Bent u uw ex-partner alimentatie verschuldigd, maar vermoedt u dat uw kind gestopt is met zijn of haar studies of zelfs al een eerste job heeft? Ook dit kunnen wij voor u nagaan zodat u kunt stoppen met het betalen van alimentatie.


Uitvoeren van voorhuwelijksonderzoek

Heeft uw zoon of dochter een nieuwe vriend of vriendin, zijn er zelfs al huwelijksplannen in zicht? Mogelijks hebt u twijfels bij de partnerkeuze van uw zoon of dochter. Vermoedt u dat deze persoon niet is wie hij of zij laat uitschijnen, of hebt u gehoord dat deze persoon er discutabele praktijken op nahoudt of er mogelijks zelfs op uit is om misbruik te maken van uw zoon of dochter? Dan kunt u ons inschakelen voor het uitvoeren van een achtergrondonderzoek van deze persoon.

Als vergund privédetective beschikken wij conform de wet tot regeling van het beroep van privé-detective over de mogelijkheid tot het inwinnen van informatie over personen omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen. Wij voeren een grondig achtergrondonderzoek voor u uit om te zien of deze persoon wel is wie hij of zij beweert te zijn. Dit voor wat betreft de verblijfplaats, relatiestatus, beroep, zakelijk verleden met inbegrip van faillissementen, levensstandaard, sociale media, enzoverder.


Bewijzen stalking

Stalking of belaging kan een verregaande invloed hebben op uw dagdagelijkse leven wanneer u gebukt gaat onder de vele ongewenste aandacht, berichten of zelfs verwensingen die u ontvangt door middel van bijvoorbeeld ongewenste bezoeken, achtervolgd worden, brieven, telefoonoproepen, sms-berichten of e-mails. Het internet en sociale netwerksites hebben het heel eenvoudig gemaakt om iemand te (cyber)stalken. Iemand kan bovendien makkelijk van e-mailadres of mobiel telefoonnummer veranderen. Ook het lastigvallen van uw familie, vrienden of geliefde vormen een indirecte vorm van belaging.

Vaak leven slachtoffers in angst en kijken continu over hun schouder, als zij nog buiten durven komen. Veranderen van mobiel nummer of zelfs adres heeft geen zin, de dader vindt hen telkens opnieuw.

Sommige daden van stalking zijn op zich strafbare daden, zoals kwaadwillige oproepen of woonstschennis, maar sommige gedragingen vallen enkel onder het strafbaar misdrijf van belaging. Voorbeelden van wat als belaging kan worden beschouwd zijn: het herhaaldelijk toesturen van bloemen; het voortdurend opbellen; het steeds weer opwachten van het slachtoffer in de nabijheid van de woning; een persoon herhaaldelijk achtervolgen, bespieden of belagen; het doorzoeken van vuilniszakken; het plaatsen van advertenties in de krant waarbij de identiteit, het adres en het telefoonnummer van het slachtoffer worden vermeld; het ongevraagd dagelijks bestellen van een taxi met als gevolg dat elke dag een taxichauffeur aanbelt; het dagelijks versturen van ongewenste liefdesbrieven.

Stalking is dan wel geen klachtmisdrijf meer sinds 2016, waardoor het parket zelfs zonder klacht tot de vervolging kan overgaan. Helaas is belaging dikwijls geen prioriteit voor politie of parket en zij komen meestal niet tussen tot de situatie volledig uit de hand loopt en er sprake is van geweld. Wij kunnen u de nodige hulp bieden om uw belager te identificeren en de nodige vaststellingen doen zodat u een sterk dossier kunt opbouwen om uw klacht te ondersteunen en via de gerechtelijke instanties maatregelen afdwingen.

Controle op spyware

Vermoedt u dat u het slachtoffer bent van spyware (malware), een keylogger, of andere schadelijke spionagesoftware? Wij bieden een grondig onderzoek aan van uw computer ter detectie van schadelijke software die een ernstige inbreuk vormen op uw privacy en bovendien strafbaar zijn (computervredebreuk).
© 2019 Engels & Partners - Detectives - Experten