Particulieren

Hebt u het gevoel dat er meer aan de hand is achter uw rug en wil u gewoon uitsluitsel? Hebt u een conflict met iemand? Wilt u een einde maken aan de situatie waar u zich op heden in bevindt? Wij geven gericht advies op basis van de aard van uw probleem en kunnen voor u een strategie op maat van uw budget bepalen.

Particuliere dossiers betreffen vaak de vaststelling van overspel, maar ook betwisting van het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding. Ook regelingen aangaande het omgangsrecht van de kinderen, voorhuwelijks onderzoek, belaging maar ook bedrieglijk onvermogen in kader van een financieel geschil komen vaak aan bod.

Wij zijn gemachtigd om bepaalde opsporingsactiviteiten te verrichten voor een opdrachtgever en verwerken een gedetailleerd overzicht van de vaststellingen die werden gedaan in een rapport. Dit rapport bevat een beschrijving van alle verrichte activiteiten, met inbegrip van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten verricht zijn. Ons eindverslag, alsook de bijhorende overtuigingsstukken zoals foto’s en beeldmateriaal, kunnen voorgelegd worden aan uw advocaat en desgevallend in rechte gebruikt worden.

De inlichtingen die de detective heeft ingewonnen, worden aan niemand anders dan de opdrachtgever bekend gemaakt. Wij staan garant voor absolute discretie.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x