Vaststelling overspel

Bewijzen overspel

Overspel is niet langer een strafbaar misdrijf, maar aantonen van de ontrouw van uw echtgeno(o)t(e) kan toch zijn voordelen hebben binnen het kader van een echtscheidingsprocedure. U kunt zich namelijk op de bewijzen van het overspel van uw partner beroepen om de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk aan te tonen. Bovendien kunt u het recht op persoonlijk onderhoudsgeld laten uitsluiten indien u kunt bewijzen dat de onderhoudsgerechtigde een zware fout zoals overspel beging. Hierbij is het belangrijk om het overspel tijdens de duur van het huwelijk te bewijzen.

Ontrouw hoeft niet enkel van belang te zijn in kader van een procedure. Mogelijks vermoedt u dat uw partner vreemdgaat en wilt u hier enkel uitsluitsel over. Het niet weten en leven in onzekerheid wordt dikwijls aangehaald als reden om ons in te schakelen. De ervaring leert ons dat een sterk vermoeden van een cliënt dikwijls bevestigd wordt. Wij kunnen de nodige schaduwactiviteiten voor u verrichten en bewijzen afleveren met betrekking tot de vermoede ontrouw van uw partner. Daarbovenop respecteren wij uw delicate situatie en gaan uiterst discreet te werk.

Wij kunnen voor u de nodige opsporingsactiviteiten verrichten, bewijsstukken verzamelen en een gedetailleerd verslag afleveren dat u kunt gebruiken als overtuigingsstuk in een burgerlijke procedure. 

Voorbeeldcasus:
Onze cliënt en zijn echtgenote zijn feitelijk uit elkaar, zij vraagt tijdens reeds de opgestarte echtscheidingsprocedure een aanzienlijke som persoonlijk onderhoudsgeld van meneer. Deze laatste is er echter van overtuigd dat mevrouw reeds een nieuwe relatie heeft.
Na te hebben vastgesteld dat mevrouw op regelmatige basis in een villa overnacht, wordt een eenzijdig verzoekschrift ingediend en een gerechtsdeurwaarder aangesteld.
Na een eerste nacht observatie met negatief resultaat, kan de vaststelling overspel de tweede ochtend wel doorgaan. Na het inlichten van de gerechtsdeurwaarder komt deze ter plaatse, vergezeld van een slotenmaker en een interventieploeg van de politie. Om 5u ’s ochtends vindt een positieve vaststelling overspel plaats die weinig ruimte laat voor discussie.
De meerwaarde van het inzetten van een privé-detective in dit dossier uit zich in de positieve vaststelling die er hoogstwaarschijnlijk niet was geweest zonder onze tussenkomst. Daarnaast zou het element van de verrassing zijn verspeeld, wat slechts éénmaal kan worden ingezet.

Alimentatie bij echtscheiding

Vraagt uw (ex-)partner bovendien hoge sommen aan onderhoudsgeld van u maar hebt u sterke vermoedens dat hij of zij reeds kostendelend samenwoont met een nieuwe partner? Of houdt hij of zij inkomsten voor u achter of verricht hij/zij zelfs zwartwerk? Dan kan onze tussenkomst in uw voordeel spelen in het kader van een procedure. 

In principe bent u onderhoudsplichtig ten aanzien van uw (ex-)partner indien deze economisch zwakker is dan u, en dat voor dezelfde duur als die van uw huwelijk. U kunt het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld zo laag mogelijk houden of zelfs volledig laten wegvallen indien u kunt aantonen dat uw partner overspel pleegde tijdens het huwelijk of u verlaat voor een nieuwe partner.

Ook na de echtscheidingsprocedure kunt u om een herziening vragen van het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld indien u kunt aantonen dat uw ex-partner bv. samenwoont met een nieuwe partner.

Vaststelling overspel

Indien uw vermoedens bevestigd worden dan is het in uw belang om niet meteen tot confrontatie over te gaan maar minstens eerst verder advies in te winnen, ook al was dit niet uw initiëel uitgangspunt.

Het kan namelijk op langere termijn in uw belang zijn om een patroon van overspel of een nieuwe relatie te laten vaststellen, en hiervoor is gewoonlijk meer dan één vaststelling noodzakelijk. Dat wordt natuurlijk een stuk moeilijker als u uw partner meteen confronteert met de feiten en dus laat weten dat u op de hoogte bent van het overspel. 

Wij werken samen met onze cliënt en zijn of haar advocaat om een stevig dossier op te bouwen. Verschillende rechtbanken gaven reeds middels hun rechtspraak te kennen dat het verslag van een privé-detective, waarin meerdere vaststellingen werden gedaan, volstaat om een nieuwe vaste relatie aan te tonen, al dan niet gepaard met samenwoning met economisch voordeel.

Bovendien werken wij regelmatig samen met gerechtsdeurwaarders om over te gaan tot een officiële betrapping overspel. Ook hier heeft de privé-detective al zijn nut bewezen. De gerechtsdeurwaarder wordt namelijk tijdig ingelicht door de privé-detective of de vaststelling effectief kan doorgaan of niet. Het is namelijk in uw belang dat deze vaststelling positief is.

Een gerechtsdeurwaarder waarmee werd samengewerkt in kader van een vaststelling overspel verwoordde het als volgt: “Zonder een privé-detective hebben wij 50% kans op een positieve vaststelling overspel.

Relevante links:

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x