Voorhuwelijksonderzoek

Uitvoeren van voorhuwelijksonderzoek

Hebt u een nieuwe partner en zijn er zelfs huwelijksplannen in het vooruitzicht, maar hebt u toch twijfels? Mogelijks twijfelt u aan de partnerkeuze van uw zoon of dochter. Vermoedt u dat deze persoon niet is wie hij of zij laat uitschijnen, of hebt u gehoord dat deze persoon er discutabele praktijken op nahoudt of er mogelijks zelfs op uit is om misbruik te maken van uw zoon of dochter? Dan kunt u ons inschakelen voor het uitvoeren van een achtergrondonderzoek van deze persoon.

Als vergund privédetective beschikken wij conform de wet tot regeling van het beroep van privé-detective over de mogelijkheid tot het inwinnen van informatie over personen omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen. Wij voeren een grondig achtergrondonderzoek voor u uit om te zien of deze persoon wel is wie hij of zij beweert te zijn. Dit voor wat betreft de verblijfplaats, relatiestatus, beroep, zakelijk verleden met inbegrip van faillissementen, levensstandaard, sociale media, enzoverder.

Voorbeeldcasus:
Onze cliënte is verloofd om binnenkort te trouwen. Het knaagt echter bij mevrouw. Haar partner is in het verleden reeds ontrouw geweest en zij denkt dezelfde rode vlaggen opnieuw waar te nemen bij haar verloofde. Mevrouw wil zekerheid over haar toekomstige huwelijkspartner en schakelt een privé-detective in.
Ons detectivebureau stelt vervolgens vast dat meneer tijdens de lunchpauze van het werk gaat lunchen met een vrouwelijke collega waar hij in het verleden reeds een misstap mee beging en dat zij signalen uitzenden van een romantische relatie, zoals kussen en strelingen. Na de lunch verplaatsen zij zich naar een rustige dreef met weinig doorgaand verkeer, en nemen samen plaats op de achterbank van een van hun voertuigen.
Deze beschrijving van de feiten is voor mevrouw een bevestiging van haar vermoedens over de onbetrouwbaarheid van haar toekomstige huwelijkspartner en voldoende om de huwelijksplannen te annuleren.

Moraliteitsonderzoek in kader van erfenisrecht / erfenisplanning

Heeft uw ouder sinds kort een veel jongere partner of hebt u onrustwekkende signalen opgevangen uit de omgeving van uw ouder, die bovendien vrij vermogend is? U kunt ons inschakelen om een moraliteitsonderzoek uit te voeren met betrekking tot deze persoon. Mogelijk is deze persoon reeds gekend als iemand die zich bewust opwerpt in het leven van een alleenstaande en oudere, afhankelijke of zorgbehoevende persoon met als doel van deze persoon te erven. Mogelijke alarmerende signalen zijn wanneer relaties en vriendschappen met andere personen plots verwateren nadat deze nieuwe persoon is binnengekomen in het leven van de ouder, er een groot leeftijdsverschil is, er in het verleden al gelijkaardige feiten hebben plaatsgevonden, enzoverder.

Conform de Detectivewet zijn wij gemachtigd om onderzoek te voeren met betrekking tot burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen. Wij kunnen de achtergrond van deze persoon voor u in kaart brengen om voor u na te gaan of uw bezorgdheid al dan niet terecht is zodat u de nodige stappen kunt ondernemen om uw ouder en diens vermogen veilig te stellen.

Erfenisbejaging is een specifieke vorm van bedrog waarbij persoon A bepaalde omstandigheden creëert om persoon B ertoe aan te zetten een testament op te stellen in het voordeel van persoon A. Methoden waarvan persoon A gebruik kan maken zijn een band van afhankelijkheid creëren, zorgen dat er geen contact meer mogelijk is met andere erfgenamen, valse beloften maken, lasterlijke uitspraken doen ten aanzien van andere erfgenamen, enzoverder. Bedrog kan leiden tot de nietigheid van het testament maar bedrog moet echter worden bewezen.

Relevante links:

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x